ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 9 ნოემბერი 2015


სხდომის თარიღი: 2015 წლის 16 ნოემბერი, 15:00 საათი.
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძისქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1. შპს სკოლა ჩირაღდანში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
2. შპს ფრანგულ სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
3. ა(ა)იპ - წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
4. ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.


შენიშვნა:
საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.