ცხადდება კონკურსი!

19 ნოემბერი 2020

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  აცხადებს კონკურსს  ცენტრსა და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის ხელმოწერილი სტანდარტული შეთანხმების წერილით გათვალისწინებული პროექტის - „საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია, ფაზა 2“ - ფარგლებში ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის - ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ - ფარგლებში პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელოს ავტორთა შერჩევის მიზნით.

 

 • კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 26 ნოემბერი.
 • კონკურსი ცხადდება 4 (ოთხი) საგნობრივი მიმართულებით:
 • ფიზიკა;
 • ქიმია;
 • ბიოლოგია;
 • გეოგრაფია (ფიზიკური გეორგაფია).

 

 • სახელმძღვანელოს ავტორთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იხილეთ კონკურსის გამოცხადების შესახებ ცენრტის დირექტორის 2020 წლის 19 ნოემბრის №1110181  ბრძანებით დამტკიცებულ დანართში №1;
 • კონკურსში მონაწილეობისთვის კანდიდატმა რეზიუმე უნდა წარმოადგინოს ელექტრონულ ფოსტაზე - m.tielidze@eqe.ge;
 • სახელმძღვანელოს ავტორთა შერჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის ეტაპებია:

  1.წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლა და გადარჩევა შესაბამისი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გათვალისწინებით;

  2.საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება.

 

 • კონკურსში მონაწილე კანდიდატმა ელექტრონული ფოსტის სათაურის ველში აუცილებლად უნდა მიუთითოსრომელი საგნობრივი მიმართულებით სურს სახელმძღვანელოს ავტორთა კონკურსში მონაწილეობა.

 

გთხოვთ, გაცნობის მიზნით იხილოთ  დოკუმენტები: