უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 1 დეკემბერი 2020

2020 წლის  1 დეკემბერი, 16:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის “მენეჯმენტის” ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;   

  

2. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის "წმინდა და გამოყენებითი მათემატიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  

  

3. შპს აღმოსავლეთ - დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა (სააპელაციო საბჭოს მიერ უკან დაბრუნებული საკითხი).  

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "zoom" - ის პლატფორმის გამოყენებით.

საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge - ზე სხდომის ჩატარებამდე, ერთი სამუშაო დღით ადრე.

 

 

Zoom meeting link:

https://us02web.zoom.us/j/84759921648