უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 25 ნოემბერი 2020

2020 წლის 2ნოემბერი, 16:00 საათი

დღის წესრიგი: 

 

1.სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "საერთაშორისო ურთიერთობების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა 


ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით  

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86861788473