უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 4 დეკემბერი 2020

2020 წლის 4 დეკემბერი, 16:00 საათი 

 

1. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "დიპლომირებული სტომატოლოგის" (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა  

2. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის - „დიპლომირებული სტომატოლოგის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 

3. შპს,,მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის „ალტერბრიჯი” – „საზოგადოებრივი უთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა (სააპელაციო საბჭოს მიერ უკან მობრუნებული საკითხი). 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "zoom" - ის პლატფორმის გამოყენებით.

საბჭოს სხდომის მოსმენით დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ მოგვწეროთ info.eqe.ge - ზე სხდომის ჩატარებამდე, ერთი სამუშაო დღით ადრე.

Ani Leladze is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Accreditation Counsel Zoom Meeting

Time: Dec 4, 2020 04:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87253230199

 

Meeting ID: 872 5323 0199

One tap mobile

+16468769923,,87253230199# US (New York)

+16699006833,,87253230199# US (San Jose)

 

Dial by your location

        +1 646 876 9923 US (New York)

        +1 669 900 6833 US (San Jose)

        +1 253 215 8782 US (Tacoma)

        +1 301 715 8592 US (Washington D.C)

        +1 312 626 6799 US (Chicago)

        +1 346 248 7799 US (Houston)

        +1 408 638 0968 US (San Jose)

Meeting ID: 872 5323 0199

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdznsrRLqb