განცხადება ცენტრის ვებგვერდთან დაკავშირებით

6 დეკემბერი 2011

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ოფიციალური ვებგვერდია: www.eqe.ge.
რეესტრთან დაკავშირებული ინფორმაციის - კერძოდ: არაავტორიზებული დაწესებულებების რეესტრი, პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლების ძიება, სტუდენტის ძებნა - მოსაპოვებლად 2012 წლის 20 იანვრამდე ისარგებლეთ www.nea.ge -ზე რეესტრის ბმულში განთავსებული ინფორმაციით.

განცხადება ცენტრის ვებგვერდთან დაკავშირებით