პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა 

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 30 ნოემბერი 2020

2020 წლის 7 დეკემბერი, 16:00

 

დღის წესრიგი

 

1. სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „მეფუტკრეობა“, „მეხილეობა“, „ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება“, „თმის მომსახურება“, „სამკერვალო წარმოება“ და „მებოსტნეობა“ (მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წინამძღვრიანთკარი) მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „მეფუტკრეობა“ და „მეხილეობა“ (დაბა თიანეთი) მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. სსიპ - კოლეჯ „მოდუსის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ და „მებაღეობა“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

5. შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის „ბუღალტრული აღრიცხვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

6. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „კავკასიონის“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას ბმულით, რომელიც გამოგეგზავნებათ საბჭოს სხდომის ჩატარების დღეს