უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 30 ნოემბერი 2020

2020 წლის 8 დეკემბერი, 16:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი და ექსპერტიზის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2.  სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ ინგლისურენოვანი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ სეუს  “ჟურნალისტიკის” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 

4. შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ სეუ-ს "ფსიქოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89646190411

 

Meeting ID: 896 4619 0411

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.