პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 14 დეკემბერი 2020

2020 წლის 21 დეკემბერი, 14:00 

დღის წესრიგი

1. სსიპ - კოლეჯი „ბლექსის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“, სასტუმრო მომსახურება“ და „კონდიტერია“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

2. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება“, „კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ და „საფინანსო სერვისები“  მონიტორინგის  შესახებ საკითხის განხილვა

3. სსიპ - კოლეჯი „ფაზისის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „სასტუმრო მომსახურება“ და „შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები“  მონიტორინგის  შესახებ საკითხის განხილვა


საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით. 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას ბმულით, რომელიც გამოგეგზავნებათ საბჭოს სხდომის ჩატარების დღეს