უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 15 დეკემბერი 2020

2020 წლის  15 დეკემბერი, 16:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "სტომატოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

2. სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „პროფესიული განათლების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

3. სსიპ - ბათუმის შოთას რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ტურიზმის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

4. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შპს - კავკასიის უნივერსიტეტისა და შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის, "ევროპული ინტეგრაციისა და შრომითი ურთიერთობების“ ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "zoom" - ის პლატფორმის გამოყენებით.

საბჭოს სხდომის ბმული:

https://us02web.zoom.us/j/85869068863