უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 17 დეკემბერი 2020
2020 წლის 24 დეკემბერი, 14:00 საათი

დღის წესრიგი

 

 

  1. შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
 
 
 
ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/5074867736

 

Meeting ID: 507 486 7736