პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომ

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 17 დეკემბერი 2020

2020 წლის 24 დეკემბერი, 16:00

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრ ფერმერთა სკოლისთვის - „ჟოლოსა და უეკლო მაყვლის წარმოება“ /00942/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

წარმდგენი: თამარ ზარანდია, მაყვალა დარსანია

 

2. შპს „ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგისთვის“ - „მარკეტინგისა და გაყიდვების სპეციალისტი - მარკეტერის“ /00847/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

წარმდგენი: მაკო ჯაოშვილი, მაყვალა დარსანია

 

3. ა(ა)იპ კრაფტ დრინქს სქულ რირავოსთვის - „ხელნაკეთი ალკოჰოლური სასმელების წარმოების“ /00829/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

წარმდგენი: თეა მახათელაშვილი, მაია აბდალაძე

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით.

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას ბმულით, რომელიც გამოეგზავნებათ საბჭოს სხდომის ჩატარების დღეს