უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 17 დეკემბერი 2020

2020 წლის 24 დეკემბერი, 15:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1. ა(ა)იპ-საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ,,მშენებლობის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. ა(ა)იპ-საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ,,მშენებლობის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ,,ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ,,ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/85994791662?pwd=NWQ0K2V4QVZVRTI3RTFER2VHY2ZiUT09