პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 დეკემბერი 2020

2020 წლის 25 დეკემბერი, 14:00 საათი.

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის „მოხელის მენეჯერული უნარების“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამასთან დაკავშირებით მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

2. სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსის“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამასთან დაკავშირებით მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

3. სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის „მოხელის მენეჯერული უნარების“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამასთან დაკავშირებით მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

4. სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსის“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამასთან დაკავშირებით მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.

ყველა დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს დაესწროს საბჭოს სხდომას შემდეგ ბმულზე: https://us02web.zoom.us/j/86449183454