უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 დეკემბერი 2020

2020 წლის 29 დეკემბერი, 16:00 საათი

 

დღის წესრიგი

 

1. ა(ა)იპ -საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიები საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84452494878

 

Meeting ID: 844 5249 4878