ცხადდება კონკურსი!

25 დეკემბერი 2020

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  აცხადებს კონკურსს  არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტთა შერჩევის მიზნით.

 

:https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/62866?active=1

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N1224009

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N1246505