დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ!

29 დეკემბერი 2020

ცენტრის კოორდინირებით და „მხატვრული ქსოვილების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩართულობით შემუშავდა ცვლილებების პროექტი მოდულებზე დაშვების წინაპირობებთან დაკავშირებით.

 

დაინტერესებულ მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა 2021 წლის 18 იანვრის ჩათვლით წარმოადგინონ მოსაზრებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. დაინტერესებულ მხარეებს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა აქვთ ასევე კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საბჭოს სხდომაზე. გთხოვთ, თქვენი პოზიციები გამოგზავნეთ ელ.ფოსტაზე: info@eqe.ge

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ხითარიშვილი 591 110302