ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

14 თებერვალი 2014

2014 წლის  21  თებერვალი, 16  საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
 
დღის წესრიგი:
 
1.    შპს -  ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქ. მარნეულის აღმაშენებლის სახელობის სკოლა–ლიცეუმისათვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
2.    შპს - მჭევრის დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლისათვის მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
3.    შპს - მჭევრის დამოუკიდებელ ბიზნეს სკოლაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
4.    შპს - მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერიაში (ს/კ №245437772) განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
5.    შპს - ცოდნაში (ს/კ №229722324) განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
6.    შპს - ფოთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლაში (ს/კ №215128644) განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
7.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიაში (ს/კ №233734082) განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
8.    შპს - სპექტრი 95 ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების დამოულიდებელ სკოლაში (ს/კ №212694645) განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
9.    შპს - ეროვნულ სკოლა გიმნაზიაში (ს/კ №212836573) განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა;  
10.    შპს - ქუთაისის ეროვნულ სასწავლო უნივერსიტეტთან არსებულ კერძო სკოლაში (ს/კ №412691626) განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
 
 
 
შენიშვნა:  საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა