მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

31 დეკემბერი 2020

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში მოქალაქეთა მიღება განახლდება 2021 წლის 18 იანვრიდან.