პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 26 იანვარი 2021

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა


2021 წლის 02 თებერვალი, 12:00 საათი.

დღის წესრიგი:


1.    „სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის „მოხელის მენეჯერული უნარების“  პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 19 სექტემბრის N5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის საკითხი;
2.    „სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსის“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 19 სექტემბრის N6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის საკითხი;
3.    „სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის სკოლის „მოხელის მენეჯერული უნარების“  პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 15 ნოემბრის N08 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის საკითხი;
4.    „სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსის“ პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ“ მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 15 ნოემრბის N09 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის საკითხი.


ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 
ყველა დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს დაესწროს საბჭოს სხდომას შემდეგ ბმულზე:https://us04web.zoom.us/j/74787508461?pwd=RGRZbmRMcW94WE9aL2Z4Y2VsN3VHZz09