ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის შესახებ!

22 თებერვალი 2021

გაცნობებთ,  რომ ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 20  თებერვლის  N140304 ბრძანებით ცვლილება შევიდა  „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის №844 ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - "ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება"  ჩამოყალიბდა თანდართული დანართის სახით.

 

დანართი - "ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობათა წარმოება