პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

21 თებერვალი 2014

2014  წლის 28 თებერვალი, 16:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი:
 
1. შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ ლიდერის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს - აღმოსავლეთ ევროპის პროფესიული კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა