ინფორმაციის და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

24 თებერვალი 2021

მიმდინარე წლის 24 თებერვალს გაიმართა ინფორმაციის და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა, საბჭომ განიხილა ინფორმაციის და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტი.

სხდომა ჩატარდა ონლაინ ფორმატში Zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით.

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

 ინფორმაციის და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა