უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 25 თებერვალი 2021

2021 წლის 5 მარტი, 14:00 საათი 

 

დღის წესრიგი 

  1. შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 
  2. შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 
  3. შპს - საქართველოს ეროვნული უნიევრსიტეტის „კლინიკური ფსიქოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 
  4. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბიოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ. 

  

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა 

 

Topic: აკრედიტაციის საბჭო

Time: Mar 5, 2021 02:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86168766932

 

Meeting ID: 861 6876 6932