სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 1 მარტი 2021

2021 წლის 9 მარტი, 13:00 საათი

დღის წესრიგი:
 

  1.  შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "სამართლის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა.


შენიშვნა: ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.