სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 1 მარტი 2021

2021 წლის 10 მარტი, 16:00 საათი

დღის წესრიგი:
 

  1.  ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის "განათლების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა;
  2.  ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის "სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა.


შენიშვნა: ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.