უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 4 მარტი 2021

2021 წლის 11 მარტი, 14:00 სთ

 

დღის წესრიგი:

 

  1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საინჟინრო ფიზიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საინჟინრო ფიზიკის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული,საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს  

სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.  

https://us02web.zoom.us/j/84300811158 

 

Meeting ID: 843 0081 1158

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით