უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 5 მარტი 2021

2020 წლის 13 მარტი, 15:00 საათი

დღის წესრიგი

 

  1. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის "სამართალმცოდნეობის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა.
  2. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის "სამართლის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.
  3. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა.
  4. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სამართლის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84522799991

 

Meeting ID: 845 2279 9991