პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 5 მარტი 2021

2021 წლის 12 მარტი, 17:00

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. სსიპ - კოლეჯი „იბერიისთვის“ - „დურგალი“ /00934/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

2. შპს MAGNIUM+ -სთვის - „VRF & VRV სისტემების მომსახურება“ /00998/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

3. შპს „არსისთვის“ – „ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა“ /00990/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

4. ა(ა)იპ განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრისთვის - „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“ /01005/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა;

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

Time: Mar 12, 2021 05:00 PM Tbilisi

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83189281187?pwd=TDk4bi9PVG5SWmVwWjUwMUV5WWVZUT09

Meeting ID: 831 8928 1187

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით