უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 5 მარტი 2021

2021 წლის 16 მარტი, 15:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

 

 1. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "მყარი სხეულების ფიზიკის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის პირობების შესრულების შემოწმების მიზნით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა 

2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  „ინფორმატიკის“ (რუსულენოვანი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

https://us02web.zoom.us/j/82906644648