სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 11 მარტი 2021

2021 წლის 16 მარტი, 14:00 საათი

დღის წესრიგი:
 

  1. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების განხილვა; 
  2. ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის "განათლების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა (10 მარტის გადადებული საკითხი);
  3.  ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის "სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა (10 მარტის გადადებული საკითხი).


შენიშვნა: ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.