უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 11 მარტი 2021

2021 წლის 19 მარტი, 15:00 საათი 

  

დღის წესრიგი

 

  1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული მეცნიერებების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;   
  2. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სატრანსპორტო - ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაციის და მართვის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;   
  3. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული მეცნიერებების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;   
  4. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ფიზიკური მედიცინის და სამედიცინო რეაბილიტაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;   
  5. შპს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის "პოლიტიკის მეცნიერებების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის საკითხის განხილვა.  

  

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ. 

 

  Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82094969262

 

Meeting ID: 820 9496 9262

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.