"ბუღალტრული აღრიცხვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის შესახებ!

11 მარტი 2021

გაცნობებთ,  რომ ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 11 მარტის  N215081 ბრძანებით ცვლილება შევიდა  „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის  №656 ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - "ბუღალტრული აღრიცხვა" ჩამოყალიბდა თანდართული დანართის სახით.

 

დანართი - ბრძანება N215081 11.03.2021

დანართი - ბუღალტრული აღრიცხვა