უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 15 მარტი 2021

2021 წლის 23 მარტი, 15:00 საათი

 

1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები.

2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები.

3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები.

4. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის „სოციოლოგიის“ საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

5. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბუნებრივ ნაერთთა ანალიზის“ სადოქტორო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

EQE USD Accreditation is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: EQE USD Accreditation's Zoom Meeting

Time: Mar 23, 2021 03:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84027674402

 

Meeting ID: 840 2767 4402