უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 მარტი 2021

2021 წლის 26 მარტი, 14:00 სთ

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის „სოციოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;


2. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბუნებრივ ნაერთთა ანალიზის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;


3. შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა (სააპელაციო საბჭოს მიერ უკან მობრუნებული)

 

4. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ინფორმაციული სისტემების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

5. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

6. სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ,, ქართულ ენაში მომზადების“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვისსაბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული,საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს  

სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.  

https://us02web.zoom.us/j/84042899154

 

Meeting ID: 840 4289 9154

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით