დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ!

22 მარტი 2021

ცენტრის კოორდინირებითა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების ინიცირებით შემუშავდა ელექტროობის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს "რკინიგზის ელექტრომომარაგების მოწყობილობა - დანადგარების  მიმდინარე რემონტის" პროფესიული მოდულის ცვლილებას.

 

დაინტერესებულ მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა 2021 წლის 25 მარტის ჩათვლით წარმოადგინონ მოსაზრებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. 

 

დაინტერესებულ მხარეებს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა ასევე აქვთ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

საბჭოს სხდომაზე. 

 

გთხოვთ, თქვენი პოზიციები გამოგზავნეთ ელ.ფოსტაზე: info@eqe.ge

 

საკონტაქტო პირი:       ნინო ხითარიშვილი 591 11 03 02

                                      ლიკა ზაალიშვილი 577 95 31 30