ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

29 მარტი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

დარგობრივი საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდა ქართული ფილოლოგიის დარგობრივი მახასიათებელის შემუშავება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა