ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

29 მარტი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

დარგობრივი საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდა ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელის შემუშავება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა