ფილოსოფიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოის სხდომა

30 მარტი 2021

29 მარტს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ფილოსოფიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

დარგობრივი საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდა ფილოსოფიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელის შემუშავება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ფილოსოფიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოის სხდომა