ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

8 აპრილი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მორიგი სხდომა.

 

საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდა ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელზე მუშაობა.

.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს

ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა