ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

8 აპრილი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მორიგი სხდომა.

საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდა ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელზე მუშაობა.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა