უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 8 აპრილი 2021

2021 წლის 16 აპრილი, 15:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1. ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ,,სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა (სააპელაციო საბჭოს მიერ უკან მობრუნებული);

2. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „გამოყენებითი ბიომეცნიერებების“ (ბიოტექნოლოგია) საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

3. შპს - ევროპის უნივერსიტეტის "სტომატოლოგიის" ერთსაფეხურიანი, ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

4. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისიტეტის „ეკონომიკის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

5. შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მარკეტინგის” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

NCEQE Program Accreditation is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

Time: Apr 16, 2021 03:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86527393151

 

Meeting ID: 865 2739 3151