პერსონალური მომსახურების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

9 აპრილი 2021

8 აპრილს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის , კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა პერსონალური მომსახურების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მორიგი სხდომა.

საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდა პერსონალური მომსახურების უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელზე მუშაობა.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს

პერსონალური მომსახურების  უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა