ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

12 აპრილი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, კვალიფიკაციების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მორიგი სხდომა.

საბჭოს გამართვის მიზანს წარმოადგენდაქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელზე მუშაობა.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა