პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა 

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 16 აპრილი 2021

2021 წლის 23 აპრილი, 14:00

 

დღის წესრიგი

 

 

1. შპს ინტერბიზნესის აკადემიის ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 8 მაისის №79 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ფოტოგრაფია“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. სსიპ - კოლეჯი „ლაკადას“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. შპს - ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

5. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „სკოლამდელი აღზრდა“ დამატების შესახებ საკითხის განხილვა

 

6. შპს - საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „საექთნო საქმე“ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა

 

7. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონისთვის“ საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 17 სექტემბრის №187 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

8. ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობა“ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა

 

9. ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობის“ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო

Time: Apr 23, 2021 02:00 PM Tbilisi

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87273009843?pwd=TkVVSUdmL0tJYktZbEx3Qm1ZeDE0UT09 

Meeting ID: 872 7300 9843

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით, რომელიც გააქტიურდება საბჭოს სხდომის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე.