"ფარმაცია (სააფთიაქო)" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის შესახებ!

20 აპრილი 2021

გაცნობებთ,  რომ ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 19 აპრილის  N373610 ბრძანებით ცვლილება შევიდა  „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 21მაისის №407/ი  ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - "ფარმაცია (სააფთიაქო)" ჩამოყალიბდა თანდართული დანართის სახით, რომელიც ძალაში შევა 2021 წლის 1 ივლისიდან.

 

დანართი - ბრძანება N373610 19.04.2021

დანართი - ფარმაცია (სააფთიაქო)