მშენებლობის ინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

21 აპრილი 2021

20 აპრილს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით მართა მშენებლობის ინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს მშენებლობის ინჟინერიის დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ.

COVID 19-ის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

მშენებლობის ინჟინერიის  უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა