უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა:

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 აპრილი 2021

2021 წლის 29 აპრილი, 11:00 სთ.

 

დღის წესრიგი:

 

1. Სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “ინფორმატიკის” საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა

 

2. Სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “ინფორმატიკის” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა

 

3. Სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “ინფორმატიკის” სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა

 

4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის - ,,ბუნების დაცვა და მეტყევეობის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

 

5. შპს თავისუფალი უნივერსიტეტის ,,სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID19) შესაძლო გავრცელების 

პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება 

ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული,საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს  სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.  

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. 

შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის 

გათვალისწინებით.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84764451440

 

Meeting ID: 847 6445 1440