სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 აპრილი 2021

2021 წლის 29 აპრილი, 16:00 საათი

 

დღის წესრიგი:
 

  1. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "სამართალმცოდნეობის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა.

 

შენიშვნა: ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.