პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 აპრილი 2021

2021 წლის 29 აპრილი, 11:00 დღის წესრიგი:

 

 

1. სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის - „ტრაქტორის მართვა და ნიადაგის დამუშავების“ /01054/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრ ფერმერთა სკოლისათვის - „ტყის მცველის“ /01048/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. შპს „ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგისთვის“ „მარკეტინგისა და გაყიდვების სპეციალისტი - მარკეტინგის“პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ 2020 წლის 30 დეკემბრის №1242356 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შეახებ საკითხის განხილვა

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

Time: Apr 29, 2021 11:00 AM Tbilisi

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85437348133?pwd=bGFLQ09IVmNxUk9XQVp1SHE4OTBlUT09

Meeting ID: 854 3734 8133

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით